Information for Finnish clients

KJK Capital – Client Information for Finnish clients

The following is targeted only to our Finnish clients. Non-Finnish clients should contact KJK Capital directly for client information.

————————————————————————————————————————

13.7.2018 United Bankers Oyj ostaa KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan

KJK Capital Oy ja KJK Invest Oy:n avainhenkilöt ovat allekirjoittaneet 12.7.2018 kauppakirjat United Bankers Oyj (UB) kanssa, joiden mukaisesti UB on sopinut ostavansa KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan.Kauppa on toteutettu 19.10.2018. Kaupan toteutuksen myötä varainhoidon asiakkuudet sekä liiketoiminnan alla hallinnoitavat varat ovat siirtyneet United Bankersin tytäryhtiöön UB Omaisuudenhoito Oy:lle.

KJK Capital Oy keskittyy jatkossa omien Itäiseen Eurooppaan sijoittavien pääomarahastojensa  hoitoon. Kaupalla ei ole vaikutusta näihin rahastoihin tai rahastojen hoitoon.

Lisätietoja:

Kustaa Äimä, toimitusjohtaja, KJK Capital Oy

Sähköposti: kustaa.aima@kjkcapital.com

Puhelin: 041 468 6332

————————————————————————————————————————-

Yhteystiedot ja valvontaviranomainen
KJK Capital Oy (Y-tunnus 2337289-4)
Kalevankatu 14, 00100 Helsinki
Puhelin +358 10 279 0050
Fax +358 10 279 0059
www.kjkcapital.com

KJK Capital Oy:n harjoittaa sijoituspalvelulain (747/27012) mukaista toimintaa ja valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328.

Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.