Information for Finnish clients

KJK Capital – Client Information for Finnish clients

The following is targeted only to our Finnish clients. Non-Finnish clients should contact KJK Capital directly for client information.

Yhteystiedot ja valvontaviranomainen
KJK Capital Oy (Y-tunnus 2337289-4)
Tehtaankatu 27-29A, 00150 Helsinki
Puhelin +358 10 279 0050
Fax +358 10 279 0059
www.kjkcapital.com

KJK Capital Oy:n harjoittaa sijoituspalvelulain (747/27012) mukaista toimintaa ja valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328. www.finanssivalvonta.fi.

 

Omistajaohjauksen periaatteet

KJK ei tarjoa yleisesti omaisuudenhoitopalvelua, vaan KJK toimii tiettyjen ammattimaisiksi asiakkaiksi tai hyväksyttäviksi vastapuoliksi luokiteltujen vaihtoehtorahastojen salkunhoitajana erillisten sopimusten perusteella, eikä KJK näin ollen toistaiseksi laadi omaisuudenhoitopalveluaan koskevia omistajaohjauksen periaatteita.

 

Lisätietoja: