Information for Finnish clients

KJK Capital – Client Information for Finnish clients

The following is targeted only to our Finnish clients. Non-Finnish clients should contact KJK Capital directly for client information.

Yhteystiedot ja valvontaviranomainen
KJK Capital Oy (Y-tunnus 2337289-4)
Tehtaankatu 27-29A, 00150 Helsinki
Puhelin +358 10 279 0050
Fax +358 10 279 0059
www.kjkcapital.com

KJK Capital Oy:n harjoittaa sijoituspalvelulain (747/27012) mukaista toimintaa ja valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328.

Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.